NSVF

Vil du bli medlem?

NCL-foreningen har om lag 350 betalende medlemmer, hovedsakelig NCL-familier og venner av disse. Deler av støtten som foreningen mottar fra det offentlige, regnes ut på bakgrunn av antall medlemmer. Nye medlemmer hilses derfor hjertelig velkommen. Medlemskontingenten er kr. 200 i året per person, som du betaler inn via en bankgiro som du får tilsendt.

Bruk innmeldingsskjemaet under for å melde deg inn.

Person 1

Person 2


Persondata

Les vilkår
Du må lese og godkjenne vilkår for lagring av persondata før du kan gå videre.

Send en e-post til webmaster(a)nncl.no dersom du ikke klarer å sende inn skjemaet. Du kan også laste ned innmeldingsskjemaet nedenfor og sende dette på e-post til NCL-foreningen.

Innmeldingsskjema.docx