NSVF

Vil du gi en gave?

Norsk NCL-forening (organisasjonsnummer 992753072) er godkjent som frivillig organisasjon etter skattelovens § 6-50. Det betyr at du kan få fradrag i din skattepliktige inntekt for pengegaver som du gir til foreningen. For å få dette fradraget, må gaven være på minst 500 kroner i løpet av det året som gaven gis. Det maksimale fradraget per år er 25 000 kroner (2022). Du kan lese mer om gaver til frivillige organisasjoner på www.skatteetaten.no.

Når gaven skal føres til fradrag, er det nødvendig at giver også oppgir sitt personnummer i feltet for dette nedenfor.Takk for bidraget!


Send en e-post til webmaster(a)nccl.no dersom du ikke klarer å sende inn skjemaet.