NSVF

Statpeds rolle

Barn og unge med NCL trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene sine. I dette arbeidet er Statped midt i Trøndelag (tidligere Tambartun kompetansesenter) NCL-foreningens viktigste samarbeidspartner.

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped er delt inn i fire regioner, ledet av et hovedkontor. Samfunnsmandatet er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Statped tilbyr både læringsressurser, veiledning, utredninger og kurs, se www.statped.no.

For å sikre et likeverdig opplæringstilbud og inkluderende læringsmiljø for barn og unge med NCL, har Statped midt fått et landsdekkende ansvar for pedagogiske tjenester til diagnosegruppen. NCL-erfaring opparbeidet over mange tiår gjør Statped midt til en uvurderlig ressurs for pedagoger og andre som jobber med diagnosegruppen, enten de er barnehageansatte, ansatte i skolen, på arbeidsplassen eller i boligen. Statped midt tilbyr også faglig veiledning/bistand til NCL-foreldre og holder kurs for NCL-elever. Hvis du går inn på www.statped.no og søker på JNCL, kan du lese mer om Statped midts NCL-arbeid.

Norsk NCL-forening og Statped midt har tradisjon for tett dialog og samarbeid, bl.a. om prosjekter. NCL-foreningen er representert i Statpeds faglige brukerråd for syn og Statped midt deltar i samarbeidsgruppen for NCL sammen med Rikshospitalet, Frambu og NCL-foreningen.

NCL-foreningens kontaktperson i Statped midt er avdelingsleder Eva M. Hammervik, e-post: eva.hammervik(a)statped.no, telefon 414 27 199.

NCL-familier og hjelpeapparat som allerede har en kontaktperson i Statped midt, kan ta kontakt med vedkommende direkte. Hvis henvendelsen innebærer et ønske om konkrete tjenester fra Statped, må imidlertid også ledelsen i Statped midt bli orientert. Send da kopi av henvendelsen til avdelingsleder Eva M. Hammervik (se kontaktinformasjon over). Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post.

Statped
Postboks 113
3081 Holmestrand
Telefon: 02196
E-post: post(a)statped.no